Author's

Jeszenszky Géza

Szerzői oldal

Jeszenszky Géza

Útlevélbotrány: hamisított magyarok

„Kitárul a felé karom, / Kit magyarrá tett értelem, / Parancs, sors, szándék, alkalom.” Ady örökös érvénnyel határozta meg, hány tényező hatására válhat valaki magyarrá. A pénz nem volt közöttük, de aligha cáfolható, hogy az elmúlt években meglehetősen sokan – nem csak a letelepedési kötvényesek – pénzen vásárolták meg a magyar állampolgárságot és az ezzel járó, a fél világra szóló vízummentességet.

Jeszenszky Géza | 2018.05.16., szerda 14:38

Szabad-e árulkodni a hazára?

A sok kritikus tudósítás a legkisebb mértékben sem befolyásolta a választások eredményét.

Jeszenszky Géza | 2018.04.23., hétfő 08:50

A héja próbatétele

Donald Trump biztosan nem fog bekerülni az Egyesült Államok nagy elnökei közé.

Jeszenszky Géza | 2018.03.26., hétfő 18:35

Ukrajna nem enged az ukránosításból

Magyarországon minden politikai erő egyetért abban, hogy az ukrán iskolatörvény ellentétes az európai normákkal és az eddig példás magyar–ukrán viszonnyal.

Jeszenszky Géza | 2018.02.21., szerda 16:12

Az önrendelkezés szelektív elve

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az erdélyi magyar nemzeti önrendelkezés évét ünnepli 2018-ban – jelentette be Tőkés László európai parlamenti képviselő január 15-ién Nagyáradon. Ennek alapja, hogy az 1918 novemberében Kolozsvárott Apáthy István professzor vezetésével megalakult Erdélyi Nemzeti Tanács a Wilson amerikai elnök által meghirdetett elvek alapján remélte Erdélyt megtartani a magyar állam keretei között, de elfogadta volna az országrész önállóságát is.

Jeszenszky Géza | 2018.01.24., szerda 17:11

Jeruzsálem: ugyan milyen békefolyamat?

Nem lehet azt mondani, hogy az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe helyezésének bejelentésével az Egyesült Államok elnöke követ dobott az állóvízbe. A Közel-Kelet inkább hasonlítható a viharos tengerhez, ahol a széljárás állandóan változik, a hajózást rejtett áramlatok nehezítik; Levante vizein még egy óceánjáró is könnyen bajba kerül.

Jeszenszky Géza | 2017.12.13., szerda 16:40

A palesztin–zsidó ellentét gyökere

1917 végén a világháború kimenetele még kétséges volt. Amerika belépett ugyan az antant oldalán, de a cár birodalma összeomlott, Olaszország Caporettónál katasztrofális vereséget szenvedett, a román király Iaşiba visszaszorulva készült békét kérni.

Jeszenszky Géza | 2017.11.22., szerda 16:13

A magyar–román hullámvasút

A tekintélyes erdélyi családból származó Makai László kiváló történész 1947-ben megírta Magyar–román közös múlt című könyvét. A kötet rövidesen zúzdába került. Hasznos lenne újra kiadni, románul is megjelentetni, de még fontosabb, hogy legyen magyar–román közös jövő. Noha a romániai magyar közösséget a közigazgatás részéről és a médiában érő újabb megnyilvánulások aggasztóak, minden magyar politikai erőnek kötelessége újra és újra megpróbálni előrevinni ezt az ügyet.

Jeszenszky Géza | 2017.10.11., szerda 16:46

Papírrongy a magyar–ukrán szerződés?

A szeptember 5-én az ukrán parlamentben módosított oktatási törvény szerint a jövőben nem működhetnek nemzetiségi tannyelvű iskolák, és a nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek 10 éves kortól mindössze anyanyelvük irodalmát tanulhatják saját nyelvükön. Óriási hibát követtek el, akik ezt megszavazták, mert mintegy igazolták Putyin orosz elnököt, aki a Krím és Kelet-Ukrajna bekebelezésével az ottani oroszokat védte meg az ukrán nacionalizmus asszimilációs törekvéseitől.

Jeszenszky Géza | 2017.09.13., szerda 16:57

Már csak a múlt magyar?

Ötven éve háromesztendőnként egyszer, kilépő vízummal, 70 dollárral (meg az eldugott, feketén vásárolt kiegészítéssel) lehetett nekivágni a Nyugatnak. Trabanttal, kempingekben lakva, konzervekkel táplálkozva jártuk a múzeumokat és – valljuk be – az áruházakat is.

Jeszenszky Géza | 2017.08.30., szerda 16:10

Föltámad az Európai Unió?

„Euroszkepticizmus”, „europesszimizmus” – ilyen szavaktól volt hangos tavaly a világsajtó. A választók meg fogják adni a kegyelemdöfést az európai egységgondolatnak – ijesztgette a közönséget a média és nem kevés politikus. A vészmadárkodás nem vált önmagát beteljesítő jóslattá, hanem ellenhatást váltott ki: a középpártok elverték a szélsőségeseket. A Balkán az EU vésztartaléka, Macedóniában fölülkerekedtek az Európa-pártiak az orosz orientációval szemben, Szerbia és Albánia is az integrációban látja a jövőt.

Jeszenszky Géza | 2017.07.05., szerda 16:46

Brzezinski halálára

Washingtonban 2002 júliusában részt vettem a Zbigniew Brzezinskiről elnevezett egyetemi katedra létrehozása alkalmából rendezett díszvacsorán. Az ünnepelt rámutatott: mindennél többet elmond Amerikáról, hogy ő, a lengyel, Madeleine Albright, a cseh emigráns és Condoleezza Rice, a fekete rabszolgák leszármazottja a legmagasabb posztokra emelkedhettek, és egyesíti őket a közös cél, a világot segítve vezető nagyhatalom szolgálata.

Jeszenszky Géza | 2017.05.31., szerda 18:20

Helyreállhat Közép-Európa

A visegrádi négyek területe nem azonos az egykori Osztrák–Magyar Monarchiával, kisebb, de annak – Közép-Európának – a magja.

Jeszenszky Géza | 2017.05.10., szerda 17:48

Egy nagykövet felelőssége

Megesik, hogy egy nagykövetet küldetésének lejárta előtt hazahívnak. Miniszterként én is megtettem ezt – amikor az illető súlyos hibát követett el, és/vagy a kétoldalú kapcsolatok érdeke ezt kívánta. Vitán felül áll, hogy Washington az egyik (szerintem a) legfontosabb nagyköveti poszt a magyar diplomáciában. Ezért méltán keltett nagy figyelmet a hír Szemerkényi Réka nagykövet hazarendeléséről. Az okokat találgatva a legtöbben arra tippeltek, hogy a kormány felelőssé teszi a Közép-európai Egyetem megszüntetésére (vagy csak megrendszabályozására) irányuló törvénymódosítás amerikai bírálatáért, vagy a magyar demokráciát mélyponton látó Freedom House-jelentésért.

Jeszenszky Géza | 2017.04.12., szerda 15:39

Elmaradt kiegyezéseink

Idén üljük a Habsburg–magyar kiegyezés 150. évfordulóját. Remélem, sok érdemi és őszinte írás, beszélgetés fog születni erről.

Jeszenszky Géza | 2017.03.22., szerda 16:32

München üzenete

A történeti műveltséggel bíró emberek számára München Hitler katasztrofális következményekkel járó békítgetését idézi.

Jeszenszky Géza | 2017.02.22., szerda 15:47

Szép új Trump-világ?

A hidegháború sikeres befejezésekor, 1990. szeptember 11-én, az első Bush elnök a Kongresszus két háza előtt lelkes optimizmussal tett hitet egy új világrend mellett: „Új világ születik… Olyan világ, ahol a nemzetek elfogadják, hogy közös felelősséggel viseltetnek a szabadság és az igazság iránt. Olyan világ, ahol az erős tiszteli a gyengék jogait.” Az akkori euforikus hangulatban hihetőnek tűnt ez a vízió. Több mint negyedszázaddal később a jövő bizonytalan és súlyos veszélyeket hordoz. A terroristamerényletek eltörpülnek ahhoz képest, amit egy Tajvan vagy a Dél-kínai-tenger ügyében kirobbanó amerikai–kínai konfliktus jelentene.

Jeszenszky Géza | 2017.01.25., szerda 16:55

Tavasz a moszkvai politikai télben?

December 1-jére virradóra megenyhült a keményen induló idei tél Moszkvában. Mintha összhangban lett volna a Kremllel, ahol aznap délután mondta el Vlagyimir Putyin elnök – illusztris közönség előtt – évértékelő és programadó beszédét. Alaphangja sokak számára kellemes meglepetés volt: „Nem keresünk és soha nem is kerestünk ellenséget. Barátokra van szükségünk” – szögezte le. Reméli, hogy együttműködhet majd az új amerikai elnökkel a terrorizmus elleni harcban, és a két ország osztozni fog a globális biztonság iránti felelősségben.

Jeszenszky Géza | 2016.12.07., szerda 14:53

Ukrajna – túljutni a holtponton

Kijev szép város, impozáns épületekkel, növekvő autóforgalommal, az üzletekben és a piacokon széles áruválasztékkal – nem egy háborúban álló ország fővárosának a képét mutatja.

Jeszenszky Géza | 2016.11.09., szerda 15:48

Ausztrália az ausztráloké?

Ausztráliát az európai bevándorlók egy remekül működő, lakóinak magas életszínvonalat biztosító országgá építették ki. A „Melbourne Conversazioni” nevű, tekintélyes ausztrálokra épülő, a jelenleg kormányzó Liberális Párthoz (azaz a konzervatívokhoz) közel álló nemzetközi szervezet ez évi nagy konferenciája az új népvándorlásról szólt és előadónak hívott meg.

Jeszenszky Géza | 2016.09.21., szerda 15:58

Kétnyelvűség: óhaj-sóhaj

Antall József hozta vissza a közbeszédbe a nemzetpolitika fogalmát. Hogyan változott a nyolc országba szétszórt magyar nemzet tagjainak fizikai érintkezése, kapcsolattartása, nyelvhasználata az elmúlt 25 évben?

Jeszenszky Géza | 2016.08.31., szerda 15:58

Szerzők /