Author's

Szerzői oldal

Mennyit ér a diplomád?

A legnagyobb kibocsátású BA/BSc-szakok friss diplomásainak munkaerő-piaci helyzetét a magyarországi diplomás pályakövető rendszer 2011-ben és 2012-ben felvett adatai alapján mutatjuk be. A két kutatás együttesen a 2007 és 2011 között egy, három, illetve öt éve abszolutóriumot szerzettek körére terjedt ki, beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az osztatlan, valamint az alap- és mesterképzések végzettjeit.

2013.11.28., csütörtök 16:50

0

Modern peregrináció

A Campus Hungary Program a Balassi Intézet vezetésével és a Tempus Közalapítvány közreműködésével valósul meg. Hatos Pállal, a Balassi Intézet főigazgatójával beszélgettünk a lehetőségekről.

2013.11.28., csütörtök 16:40

0

Villamosmérnök

Villamosmérnöki alapszak hét intézményben indult, a két nagy műszaki képzést (is) folytató budapesti egyetem, a BME és az OE mellett Pécsett, Veszprémben, Debrecenben, Miskolcon és Győrben is képeznek villamosmérnököket. A rangsorban összesítésben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara vezet, a dobogó második és harmadik fokán a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karát, valamint az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karát találhatjuk.

2013.11.28., csütörtök 16:37

0

Turizmus-vendéglátás

A turizmus-vendéglátás szakra jelentkezők 16 képzőhely közül válogathatnak, a négy budapesti képzőhelyen kívül 12 vidéki intézmény várja a jelentkezőket. A felvett hallgatók körében legjobb eredményeket felmutatók a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karára és a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karára nyertek felvételt. A dobogó harmadik fokára a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara került. A BCE GTK az öt alrangsorból négyben szintén a dobogó legmagasabb fokán áll.

2013.11.28., csütörtök 16:34

0

Pszichológia

A pszichológia alapszak hat intézményben indult, három budapesti képzőhely mellett a három nagy vidéki tudományegyetem bölcsészettudományi karára is jelentkezhettek az érdeklődők. A rangsort az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara vezeti, második a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, harmadik a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara.

2013.11.28., csütörtök 16:28

0

Programtervező informatikus

A programtervező informatikus alapszak az informatikai terület leginkább preferált képzése, a jelentkezők nyolc képzőhely közül válogathattak. A felvett hallgatók kiválósági mutatóit figyelembe vevő rangsor élén - és az összes többi alrangsorban is - az ELTE Informatikai Kara áll. Összesítésben a második helyen a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara végzett, harmadik helyre pedig a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara került.

2013.11.28., csütörtök 16:24

0

Pénzügy-számvitel

A jelentkezők 17 képzőhely között válogathattak az elmúlt felvételi időszakban. A rangsort a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara és a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kara vezeti, mögéjük zárkózik fel a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, valamint a Nemzetközi Üzleti Főiskola.

2013.11.28., csütörtök 16:19

0

Óvodapedagógus

A pedagógusképzés legnépszerűbb alapszakja, az óvodapedagógus 13 intézmény palettáján szerepel. Az intézmények összesített rangsorát az egyetlen budapesti kar, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara vezeti két vidéki egyetem korábbi főiskolai kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kara előtt.

2013.11.28., csütörtök 16:16

0

Nemzetközi gazdálkodás

A nemzetközi gazdálkodás alapszakkal évek óta a legnépszerűbb alapképzések között találkozhatunk. Országszerte 13 intézményben várták a szak iránt érdeklődőket. A ranglistát összesítésben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Kara vezeti, a dobogó második és harmadik fokán holtversenyben a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karát, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karát találjuk.

2013.11.28., csütörtök 16:10

0

Műszaki menedzser

A szakot 15 intézmény hirdette meg, a műszakimenedzser-képzés az ország csaknem minden területén elérhető. A felvett hallgatók kiválósági rangsora alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara kiemelkedik a mezőnyből - az öt alrangsorból négyet ez a kar vezet. Az összesített lista második és harmadik helyén szoros versenyben a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara és a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara végzett.

2013.11.28., csütörtök 16:06

0

Mérnökinformatikus

Tizenkét intézmény kínál nappali munkarendű mérnökinformatikus-képzést; köztük kilenc egyetem és három főiskola található. Az intézmények között abszolút első helyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara áll, ezt követi a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara holtversenyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Karával.

2013.11.28., csütörtök 16:03

0

Kereskedelem és marketing

A kereskedelem és marketing alapszak a gazdaságtudományok képzési terület legnépszerűbb szakjai közé tartozik: 2013-ban 16 főiskola, főiskolai és egyetemi kar vett fel hallgatókat. Az összesített rangsor élén három fővárosi kart találunk: az első helyet a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara szerezte meg, második a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kara, harmadik a BGF Külkereskedelmi Kara lett. A vidéki karok közül legjobban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara teljesített, mely a BGF KKK-val holtversenyben a ranglista harmadik helyére került.

2013.11.28., csütörtök 15:54

0

Jogász

Nyolc intézmény képzési kínálatában találunk nappali munkarendű jogászképzést. A rangsor első helyét az ELTE ÁJK foglalja el. Ezt követi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a harmadik helyen pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara áll.

2013.11.28., csütörtök 15:48

0

Gépészmérnök

Idén 12 egyetem vagy főiskola hirdetett nappali munkarendű, alapszakos gépészmérnöki képzést. A rangsor első hat helyét egyetemek foglalják el, a főiskolák, főiskolai karok döntően a lista végére szorultak. Az első helyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerepel, ezt követi az Óbudai Egyetem, a harmadik helyen a Miskolci Egyetem áll.

2013.11.28., csütörtök 15:40

0

Gazdaságinformatikus

2013-ban 15 intézmény kínált nappali munkarendű gazdaságinformatikus alapszakos képzést. A rangsorban a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara áll az első helyen, ezt követi a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kara, a harmadik a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara.

2013.11.28., csütörtök 15:06

0

Gazdálkodás és menedzsment

A 2013-as évben 27 hazai egyetem vagy főiskola indított nappali munkarendű gazdálkodási és menedzsment alapszakos képzést. Az egyetemek állnak a lista elején, a főiskolák többnyire a rangsor közepe-vége felé találhatóak. Az első helyet a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara foglalja el, második a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara, a harmadik a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara.

2013.11.28., csütörtök 15:02

0

Általános orvos

Négy egyetem kínálatából választhattak azok a hallgatók, akik általános orvos képzésben szerettek volna részt venni. Ezen intézmények abszolút rangsorában a budapesti Semmelweis Egyetem áll az első helyen, ezt követi a Pécsi Tudományegyetem, majd a Debreceni Egyetem és végül a Szegedi Tudományegyetem.

2013.11.28., csütörtök 14:57

0

A Felvi-rangsorok módszertana

A Heti Válasz és az Educatio Nonprofit Kft. első alkalommal jelentet meg közös felsőoktatási rangsort. A lap olvasói a korábbi években megszokott Heti Válasz-rangsorhoz képest jelentős módszertani változásokat érzékelhetnek. A Felvi-rangsorok több mint tízéves - többször felülvizsgált és módosított - módszertanának megfelelően az idei kiadvány a korábbiakkal ellentétben egyetlen rangsorolási dimenzióra, a felvett hallgatók kiválóságára összpontosít, azt igyekszik minél több rangsormutató felhasználásával bemutatni. A Heti Válasz rangsoraiban a korábbi években alkalmazott oktatói, munkaerő-piaci rangsorelemek pedig kikerültek a mutatók körül. Amit a kieső mutatókkal veszítünk, azt megnyerjük a bemeneti dimenziónak a korábbiaknál lényegesen mélyebb értelmezésénél, több szemponton nyugvó elemzésénél. Bár a rangsormutatók csak a tavaly felvett diákokat minősítik, következtetni lehet belőlük a képzés általános színvonalára, és az így kialakult rangsor nagyrészt összhangban van az intézményeket más szempontok alapján sorrendbe állító kutatásokkal is.

2013.11.27., szerda 17:21

0

Pontosítás - Fejben dől el

Heti Válasz, október 11. (36. oldal) - Daniel Kahneman nem Amos Tverskyvel közösen kapta a közgazdasági Nobel-díjat, hanem a Tverskyvel közösen kidolgozott kilátáselméletért. A Nobel-díj átadásakor Tversky már hat éve nem élt.

2012.11.01., csütörtök 18:07

0

Egyre szorosabb verseny

A közgazdasági, üzleti és gazdaságtudományi képzések rangsorában 23 intézményt értékelünk. A verseny egyre szorosabb az élmezőnyben, amit az összetett pontszámok és a munkaerő-piaci értékelések is tanúsítanak. Az első helyen a korábbi évekhez hasonlóan a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) végzett kimagasló rangsorponttal.

2012.10.19., péntek 13:19

0

Tülekedés az élbolyban

Tizennégy intézmény értékelésével készült el a kommunikációs ranglista. Szinte minden mutató tekintetében találni több olyan intézményt is, amelyek kiemelkedő rangsorpontszámokat szereztek. Az első helyezett a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) lett, de a tavalyi legjobb Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) csak századpontokkal maradt le.

2012.10.19., péntek 13:11

0

A hagyomány ereje

Idén is nyolc egyetem vizsgálatával készült el a jogi egyetemek rangsora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) fölényesen vezeti a rangsort, de a másik két dobogós, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) idei teljesítménye is kiemelkedő.

2012.10.19., péntek 13:02

0

Diákhitel

Piacképes tudáshoz jutni ma egyértelműen az egyik legmegtérülőbb befektetés Magyarországon, ez jelent garanciát a Diákhitel visszafizetésére a Diákhitel Központ és a hallgatók számára egyaránt. A Diákhitel konstrukciók megalkotásánál is ez volt az elsődleges szempont: lehetőséget adni a fiatalok számára saját jövőjük megalapozására direkt a pályakezdő fiatalokra szabott hitelfelvételi és törlesztési feltételek mellett.

2012.10.19., péntek 13:00

0

A helyzet változatlan

Az informatikai szakok rangsora idén nem okoz meglepetéseket, az első öt helyezett változatlan maradt. Az első helyen a Budapesti Műszaki és Gazdaság- tudományi Egyetem (BME) áll, a második a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a harmadik az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE).

2012.10.19., péntek 12:55

0

Szerzők /