Egy alternatív nyelvész bukása

/ 2018.05.16., szerda 12:00 /

Immár jogerős ítélet mondja ki, hogy eredeti fordítójától lenyúlt szövegrészleteket használt a Két hollós nevű kiadó, amikor 2014-ben megjelentette Sajnovics János sok nyelvészeti vitát kiváltó alapművét, a Demonstratiót. Az „alternatív” tudományosság bukásának krónikája.

Plágiumgyanúsan, ráadásul eredeti jelentéstartalmából kiforgatva népünk turáni eredetének bizonyítékaként keringtetik mainstream és kevésbé mainstream fórumokon az egyik legjelentősebb XVIII. századi magyar nyelvészeti munkát – írtuk majd' négy évvel ezelőtt, 2014 szeptemberében.

A sztori röviden így néz ki:

♦ Sajnovics János Demonstratio c. munkája 1770-ben jelent meg latinul Koppenhágában.
Ez az észak-norvégiai (Vardö) utazás nyomán keletkezett munka az első, amiben tudományosan levezették (a lappok között szerzett tapasztalatok nyomán) a magyar nyelv finnugor rokonságát.

♦ Igen ám, de „akadémián kívüli nyelvészek” egy csoportja szerint Sajnovics a finnugor tézis atyamestere és cáfolója egyetlen személyben, mert művében (pontosabban annak második, nagyszombati kiadásában) van egy utalás arra, hogy a lappok valamikor a kínaiakkal egy népet alkottak. A kínai–lapp–magyar logikai soron pedig eljutnak a turáni nézetek igazolásáig.

♦ A Demonstratioról magyar fordítást először Vladár Zsuzsa nyelvész közölt kisdoktorijának mellékleteként 1989-ben, mely 1994-ben meg is jelent. Az ELTE egyetemi oktatója 2014 elején döbbenten tapasztalta, hogy a fordításából jelöletlenül átvettek és felhasználtak teljes részeket a Két hollós könyvkiadónál abban az évben megjelent Demonstrationál, melyet úgy hirdettek, mint ami „AZ UTOLSÓ SZÖG A FINNUGRIZMUS KOPORSÓJÁBAN”. A könyv rengeteg helyen kapható volt, a Demokrata hetilap hosszabb ismertetőt írt róla, „A lappok, akik kínaiak, azok magyarok” címmel.

♦ Miután a Válasz.hu először írt a plágiumgyanúról, Halasy-Nagy Endre – aki a Két hollósnál megjelent Demonstratiohoz tudományos szempontból igencsak meredek előszót írt – észrevételeket küldött cikkünkhöz, amit közre is adtunk. Ebből kiderült például, hogy Halasy-Nagy összekeveri Bárczi Géza nyelvészt Bárczi Gusztáv gyógypedagógussal.

♦ Vladár Zsuzsa nyelvész később beperelte a Két hollóst, hogy tüntessék fel a Demonstratio fordítójaként, legalább az előszóban szereplő idézeteknél.

Idáig az alapsztori. 

A közelmúltban hírét vettük, hogy a jogi procedúra néhány hónappal ezelőtt véget ért, méghozzá a fordító győzelmével.

A bíróság kimondta, hogy Két hollósék „megsértették a felperes személyhez fűződő szerzői jogát”. Emellett kötelezték a kiadót, hogy saját költségükön tegyenek az eredeti fordítót feltüntető pótlapokat a még megmaradt példányokba, és a honlapjukon is adjanak hírt a Vladár Zsuzsának igazat adó ítéletről.

(Utóbbi – vagyis a honlapos közlemény – amúgy a mai napig nem jelent meg.)

Megnéztük az ítéletet és a bírósági jegyzőkönyveket, amiből kiderül, hogy az előszóban elkövetett plágium mögött igencsak pitiáner magatartás állt: Halasy-Nagynak volt egy régi cikke, amiben Vladár Zsuzsa fordításából kiemelt idézetek szerepeltek, de hivatkozás nélkül. Ezt tették be változatlan formában előszónak 2014-ben a Brajer Flóra-féle fordítás elé. Vagyis a Két hollós kiadó és Halasy-Nagy azt a fáradságot sem vette, hogy a Brajer-fordításból aktualizálja a vonatkozó helyeket.

Vladár Zsuzsa panaszára Két hollósék egy elegáns húzással akár el is ismerhették volna a hivatkozás hiányát, és elnézést kérhettek volna, de a bonyolultabb utat választották: híveik előtt – különböző Facebook-felületeken – a finnugrizmus bírósági erőszakolásává, őstörténeti sorskérdéssé dagasztották az ügyet.

Egészen lehetetlen módon próbálták bizonyítani a bíróság előtt, hogy nincs is szó plágiumról. Az egyik verziójuk szerint a fordítások nem is Vladár Zsuzsától, hanem egy Angela Marcantonio nevű olasz nyelvésztől voltak, de kiderült, hogy Marcantoniónak nincs ilyen idézetet tartalmazó munkája. Aztán az volt a mondásuk, hogy a szövegek élőszóban hangzottak el Marcantoniótól egy budapesti konferencián, amit Halasy-Nagy felvett, de kiderült, hogy nem volt ilyen felvétel. És még sorolhatnánk a vicces bizonyítási kísérleteket.

A tárgyalási jegyzőkönyvekből sok színes adalék kiolvasható. Halasy-Nagy például azt állította, hogy a Demonstratio magyar fordítása tiltott, zárolt anyag volt az Országos Széchényi Könyvtárban – holott 1995 óta szabadpolcos, illetve nyolc másik könyvtárban is megvan.

Akkor most mi van a finnugor rokonsággal?
Ezt mondja a tudomány

Ugyan a plágiumügy  nem erről szól, de felveti az örökzöld finnugor származási problémakört. A válaszokhoz korábbi, Huns not dead? című írásunkat ajánljuk, mely a hun-magyar rokonsági vitakor született. Részletek: 

A honfoglalók sztyeppei, nomád, íjfeszítő kultúra hordozóiként érkeztek a Kárpát-medencébe. A magyarság az egyetlen ma is létező európai nép, amelynek ilyen ősei voltak. 

Friss kutatások azt mondják, a honfoglalás küszöbén a magyarság többnemzetiségű és -nyelvű lehetett. Gondoljunk a kazároktól leszakadt kabarok csatlakozására, a baskíroknál is létező Jenő és Gyarmat törzsnevekre vagy a különböző törzsek szövetségét jelző hétmagyar elnevezésre. A finnugor tézis arról szól, hogy a magyar nyelv hang-és alaktörténete, alapszavai szerint finnugor. Vagyis nyelvrokonságot hirdet (mégpedig megalapozottan, tudományos módszerekkel), nyelvrokonság és néprokonság pedig nem ugyanaz. 


A Demonstratio ajánlójában és Halasy-Nagy Endre egyéb „tanulmányaiban” akad még egy idézet, amit tanulságos közelebbről megnézni. Hősünk ugyanis Bárczi Géza Kossuth-díjas, MTA-tag nyelvészt, nyelvtörténészt idézi, mint olyasvalakit, aki élete vége felé, 1970-ben egyfajta gyónásként papírra vetette szó szerint a következőket:

„Van a Magyar nyelvtudósoknak egy soha ki nem magyarázható közös vétkük, éspedig az, hogy Sajnovics Jánost a Finn-ugor nyelvrokonság megteremtőjének kiáltják ki, holott Sajnovics a már említett Demonstráció c. dolgozatában a Magyar, Lapp, Finn, török, kínai nyelvrokonságot mutatja be. Ezek szerint Sajnovics nem a neki tulajdonított Finn-ugor rokonság hanem a turanizmus megteremtője volt. Ezért a szégyenletes zűrzavar nyelvtudományunk terén.”

Halasy-Nagy Endre ezeket a mondatokat Bárczinak tulajdonítva, idézőjelek között közli Demonstratio ajánlójában, de például itt és itt is.

Mindezzel csak annyi a gond, hogy Bárczi Géza soha nem mondott vagy írt ilyet; a szégyenletes zűrzavarról szóló gondolatok – mint ahogy az kis Google-keresés után kiderül – a Szittya.com címen elérhető szubkulturális oldalon szerepelnek, bizonyos Sáfár István tollából. Aki kétségtelenül idézi Bárczit is (illetve, hogy a kavarás még nagyobb legyen, a szintén alternatív Bárczy Zoltánt), de mire kezdetét veszi a Van a Magyar nyelvtudósoknak egy soha ki nem magyarázható közös vétkük... rész, a Bárczi Géza-idézet véget ér. Ám ez az egyszerű tény Halasy-Nagynak a jelek szerint nem tűnt fel.

Vérszerződés Kft.

A bírósági ítéletben és a jegyzőkönyvekben lettünk figyelmesek arra a tényre, hogy a Két hollós kiadót működtető vállalkozás a parádés nevű Vérszerződés Kft, melynek képviselője bizonyos Sárosi Zoltán. Sárosi a Két hollós körül kész kis birodalmat épített fel az alternatív tudományokra éhes közönségnek: nem csak könyveket ad ki (főként a magyarág eredetét beláthatatlan messzeségekbe visszavezető Szántai Lajostól és Pap Gábortól), hanem Facebook-lapjuk tanúsága szerint utazásokat is szervez mesés tájakra Azerbajdzsántól Iránon át Finnországig, amiken a már említett Szántain és Papon kívül például Obrusánszky Borbála kalauzolja az érdeklődőket.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.