Az irodalom visszavág

/ 2012.07.04., szerda 16:53 /

Nyirő József vitatható élete zárójelbe teszi-e a szerző életművét? Elie Wiesel és Kövér László levélváltása apropóján XX. századi kanonizált írók, értelmiségiek és más közéleti személyiségek kínos mondataival próbáljuk megválaszolni a kérdést.

"Martin Heidegger nagy filozófus volt és náci. Herbert von Karajan nagy karmester és náci. Könyveiket olvassuk, lemezeiket hallgatjuk. Emberként elítéljük őket" - érvelt Braun Róbert 2006-ban a Népszabadságban. A szerző e példákkal támasztotta alá, hogy - a baloldali, liberális értelmiség nagy részéhez hasonlóan - miként tesz különbséget Szabó István filmrendezői munkássága és besúgói múltja között.

"Értesültem arról, hogy a szélsőjobboldali értelmiségiek írásai szisztematikusan a magyar tanrend részét képezik" - ezt már Elie Wiesel tudatta két hete Kövér László házelnökkel; az amerikai író ezzel, illetve Nyirő József újratemetési kísérletével indokolta, hogy miért adja vissza állami kitüntetését.

E korszakos, alább közölt levélváltás is mutatja, hogy mekkora hisztéria alakult ki Nyirő József, Wass Albert, Szabó Dezső vagy Sinka István körül. A Magyartanárok Egyesülete, majd zsidó szervezetek tiltakozása alapján egy-egy szerző a vélt vagy valós antiszemitizmusról tanúskodó idézetek, kínos életrajzi adatok alapján kerül a szégyenpadra - egyéb érdemeire való tekintet nélkül. Mely érdemek viszont sok más "kanonizált" személyiség esetében felülírják a kétes múltat vagy - a főleg mai füllel - elfogadhatatlan kijelentéseket. A Heti Válasz ezért áttekintette a XX. század számos meghatározó, hazai és külföldi személyiségének életét, és a több száz zavarba ejtő példából harmincat kiemelve igyekszik árnyalni a fenti írókra vagy épp Prohászka Ottokárra kihegyezett vádakat.

Az egyik előítéletes, rasszista kijelentés vagy tett természetesen nem ad felmentést a másiknak. Ellenben komoly figyelmeztetés, hogy mennyire nem lehet kizárólag annak alapján megítélni egész életműveket. XX. századi szöveggyűjteményünk nem kellemes olvasmány - ezért csak szellemileg, erkölcsileg nagykorúaknak ajánljuk.BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE POLITIKUS

"Nem csehek, tótok, oláhok és szerbek fordították föl a magyar nemzeti államot, hanem a Kunfiak, Kunok, szegedi Lukácsok, báró Hatvanyak, Balázsok, Jászik, Szendék, Pogányok, Vágók, Szántók és Korvinok, csupa a magyar fajba betolakodott, magyarul beszélő és magyar nevű szedett-vedett idegen."
(Nemzeti újjászületés és sajtó, 1919)

BIBÓ ISTVÁN POLITIKUS

"A fődolog nem az, hogy ne legyünk antiszemiták. Sőt, nagyon is nyugodtan legyünk azok. De ne hagyjuk, hogy ebben olyanok is segítsenek, akik ettől nem szűnnek meg ellenfelek lenni."
(Kézirat, 1938)

GYURCSÁNY FERENC POLITIKUS

"A szaúdi focisták között nagyon-nagyon sok terrorista is volt, a mi fiaink pedig halált megvető bátorsággal küzdöttek ezen terroristák ellen."
(Az MSZP kongresszusán, 2005)

ILLYÉS GYULA ÍRÓ, KÖLTŐ

"Nem hiszek, mert semmi adatom rá, a zsidóság szellemi fölényében. A vagyonszerzés nem ilyen tulajdonság bizonyítéka. Egész másé. [...] Nem hiszem, hogy ha nincs zsidóság, nincs magyar ipar, újságírás vagy forradalom. Könnyen meglehet, hogy sokkal különb van, ha tán valamivel később is."
(Nyugat, 1935)

JÁSZI OSZKÁR POLITIKUS

"A zsidó kispolgárság lelke még annyira benne van a gettóban, hogy liberalizmusa még mindig kimerül a sekély, antiklerikális propagandában, és nem veszi észre, hogy a vallási fanatizmus a nép kizsákmányolásának a gyümölcse, s hogy e kizsákmányolásnak két történelmi gyökere van: a feudális földuzsora és a zsidó bankuzsora."
(Világ, 1912)

KERTÉSZ ÁKOS ÍRÓ

"A magyar genetikusan alattvaló. [...] A magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret-furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot."
(Amerikai Népszava, 2011)

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÍRÓ, KÖLTŐ

"Vidékről, távolról el sem képzelheti, micsoda legendás szenvedésen ment át a magyarság a Balázs Bélák és Lukács Györgyök faji zsarnoksága alatt, hogy rongyolódott le apánk, anyánk, míg a másik, "választott" fajta, amely mártírosdit játszik és jelszókat harsog, milliókat szerzett."
(Levél Juhász Gyulának, 1920)

LANDESZMAN GYÖRGY FŐRABBI

"Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack."
(Heti Magyarország, 1993)

LISZT FERENC ZENESZERZŐ

"A pillanat nincs mesze, a melyben valamennyi keresztény nemzet, a melyekkel a zsidó ma együtt lakik, felismerendi, hogy rájuk nézve az egészség vagy az örökös betegség, a társadalmi béke vagy a folytonos senyvedés kérdésévé, az élet vagy halál kérdésévé vált a zsidókat maguknál megtűrni vagy pedig elkergetni."
(A zsidókérdésről, 1881)

MÁRAI SÁNDOR ÍRÓ

"Nincs nekem a zsidókkal semmi bajom. Csak a szemtelen és tisztességtelen emberekkel van bajom, akik között feltűnően sok a zsidó."
(Ami a naplóból kimaradt, 1945-1946)

MÓRICZ ZSIGMOND ÍRÓ

"Nem hiszem, hogy ne volna szaguk: faji szag. [...] Kell, hogy valami penetráns szag jöjjön ki belőlük, másképp nem érteni azt a gyorsan előálló fizikai rosszullétet, ami elfog a zsidók közt."
(Napló, 1919)

NÉMETH LÁSZLÓ ÍRÓ

"Az önkritikátlan, bosszúszomjas zsidóságnak a szemérmes kultúratisztelővel szemben ebben a négy-öt évben rendkívül meg kellett erősödnie, s nagyon rossz füle van annak a késköszörülésre, aki nem tudja, hogy Shylocknak éppen a szív kell."
(Szárszói beszéd, 1943)

SZABÓ LŐRINC KÖLTŐ

"A teljes közvetlenség jellemzi. S ha más is van benne, akkor az, úgy hiszem, inkább valami kis feszélyezettség, sőt - tiszteletből mondom - valami gyermekien megnyerő vonás. Ember és államfő, aki minden porcikájában érzi az üllő vagy kalapács goethei parancsát. Művész, aki a sorssal birkózik, amikor beszél."
(Írás Hitler, a szónok címmel a Pesti Naplóban, 1939)

TRUMAN CAPOTE AMERIKAI ÍRÓ

"Rendben van, hogy valaki sajátos zsidó problémákról ír; ebből gyakran érvényes és izgalmas irodalom születik - de azoknak, akik más üzenetet kívánnak továbbítani, más a stílusuk és a hátterük, szintén esélyt kellene kapniuk. [...] Ez a zsidó maffia inkább észjáráson, semmint fajtán alapul."
(Playboy, 1968)

WINSTON CHURCHILL ANGOL KORMÁNYFŐ

"Ez volt minden bomlasztó mozgalom fő forrása a XIX. század folyamán. Most pedig ezek a különleges személyiségek Európa nagyvárosainak alvilágából és Amerikából hajánál fogva megragadták az orosz népet, és gyakorlatilag annak a hatalmas birodalomnak a vitathatatlan urai lettek. [...] Ugyanezt az ördögi vezető szerepet játszották a zsidók Magyarországon Kun Béla terrorrendszere alatt."
(Illustrated Sunday Herald, 1920)

ROALD DAHL NORVÉG ÍRÓ

"A zsidó karakternek van egy olyan jellemzője, mely ellenségeskedést idéz elő... Mindig van egy ok, amiért egy anti-valami felbukkan valahol, s még egy olyan "görény" sem utálta őket minden ok nélkül, mint Hitler."
(New Statesman, 1983)

BILL CLINTON POLITIKUS

"Néhány éve ez a fickó [Barack Obama] még kávét szolgált volna fel nekünk."
(Ted Kennedy Game Change című könyvében, 2010)

T. S. ELIOT AMERIKAI-ANGOL KÖLTŐ

"Faji és vallási okok nemkívánatossá tesznek nagyszámú szabadgondolkodó zsidót [a társadalomban]."
(Különös istenek után, 1934)

JOE ESZTERHAS AMERIKAI FORGATÓKÖNYVÍRÓ

"Ha meglátsz egy magyart az utcán, menj oda, és vágd pofon! Tudni fogja, miért kapta."
(The Plain Dealer, 2008)

HENRY FORD AMERIKAI AUTÓGYÁROS

"Nemzetünk betegségének fő forrása a zsidó befolyás, és noha ez sok éve ismert, ma már ott tartunk, hogy ezt minden megfigyelő észreveszi. De amíg e befolyások az emberek tömegeit aknázták alá, a magasabb eredetű zsidó befolyás a kormányt teszi tönkre."
(A nemzetközi zsidó, 1921)

BOBBY FISCHER AMERIKAI SAKKOZÓ

"Tudnia kell, hogy osztom gyűlöletét a gyilkos banditaállam Izrael, és fő támogatója, a zsidók uralta Egyesült Államok ellen."
(Levél kézirata Oszama bin Ladennek, 2001)

NEWT GINGRICH AMERIKAI POLITIKUS

"Ezek az emberek [a palesztinok] terroristák. A terrorizmust az iskoláikban tanítják. Vannak tankönyveik, amelyekben azt kérdezik: ha van 13 zsidó, és abból kilencet megölünk, mennyi marad? Mi pedig a segélypénzeinkkel finanszírozzuk ezeket a könyveket."
(A republikánusok elnökjelölt-jelölti vitáján, 2011. december)

JEAN-LUC GODARD FRANCIA FILMRENDEZŐ

"Golda Meir [Izrael korábbi miniszterelnöke] és Hitler egy kaptafára való zsarnokok."
(Az Itt és máshol című palesztinpárti dokumentumfilmben, 1970)

MARTIN HEIDEGGER NÉMET FILOZÓFUS

"A német népet a Führer szavazni hívja; a Führer azonban nem kér a néptől; inkább megadja nekik a lehetőséget, hogy közvetlenül meghozzák a legnagyobb fokú szabad döntést: hogy - az egész nép - óhajtja-e a saját létét vagy nem óhajtja. November 12-én a német nép egésze jövőt választ, és ez a jövő a Führer kezében van."
(Választási beszéd az egyetemen 1933-ban)

EZRA POUND AMERIKAI KÖLTŐ

"És a nagy zsidó minden nemzetet szétrohasztott, melybe féregként belerágta magát."
(Rádióbeszéd 1942-ben)

PAT ROBERTSON SZAKADÁR BAPTISTA PRÉDIKÁTOR

"Valamikor régen történt valami Haitin, s az emberek talán nem is akarnak beszélni róla. A franciák alatt nyögtek, III. Napóleon vagy ki a csuda idején. S akkor összegyűltek és egyezséget kötöttek az Ördöggel. Azt mondták neki: szolgálunk téged, ha megszabadítasz bennünket a franciáktól."
(Christian Broadcasting Network, 700-as klub, 2010)

GEORGE BERNARD SHAW ANGOL ÍRÓ

"Ez az igazi ellenség, a keletről jövő ellenség, a drúz, a haramia, a keleti parazita. Egyszóval: A zsidó."
(London Morning Post, 1925)

HARRY TRUMAN AMERIKAI ELNÖK

"Amíg a zsidók különleges bánásmódot élveznek, nem érdekli őket, hogy hány észtet, lettet, finnt, lengyelt, jugoszlávot vagy görögöt gyilkolnak vagy gyötörnek meg. [...] Amikor fizikai, anyagi vagy politikai hatalomhoz jutnak, Hitlernél és Sztálinnál is kegyetlenebbül elbánnak a hátrányos helyzetben lévőkkel."
(Napló, 1947)

MIKE WALLACE AMERIKAI MÉDIASZEMÉLYISÉG

"A feketék és a hispánok túl sok görögdinnyét és tacót esznek, így nincs idejük megtanulni olvasni és írni."
(A 60 Minutes című televíziós műsorban , 1981)

ELIE WIESEL MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ AMERIKAI ÍRÓ

"Mi jobban megtanultunk gyűlölni a megpróbáltatások során... A németek igyekeztek megtanítani minket, de rossz tanulók voltunk a gyűlöletórán... Minden zsidónak a lelke mélyén el kell különítenie egy gyűlöletsávot [...] mindarra, amit egy német megszemélyesít."
(Legends of Our Time, 1968)

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.