Mennyit ér a diplomád?

/ 2017.11.30., csütörtök 14:32 /

A legnépszerűbb szakokról szóló táblázataink friss információkat kínálnak a jelentkezőknek arról, hogy egy adott intézményben megszerzett diploma mennyit ér a munkaerőpiacon, és a végzett hallgatók milyen keresetre számíthatnak.

Az egyetemi sokféleséget bemutató kiadványok történetében – a magyar Diplomás Pályakövető Rendszer Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése kutatási programja eredményeként – harmadjára nyílik lehetőség arra, hogy a korábban elsősorban bemeneti információkra támaszkodó módszertanok munkaerőpiaci beválással kapcsolatos mutatókkal is kiegészüljenek. Mindez azért lehetséges, mert az adatösszekötés két évfolyam teljes végzett sokaságának adatait tartalmazza, így elegendően nagyszámú végzettről rendelkezünk végzést követő munkaerőpiaci és továbbtanulási adattal, akár szakos bontásokban is. A következőkben a legnépszerűbb 15 szakot intézményi bontásban mutatjuk be a végzettek kereseti, foglalkozási és továbbtanulási helyzetének adataival.

A szakos népszerűségi sorrend megállapításához felhasznált alapadatok a 2017. évi általános felvételi eljárás adatbázisából származnak, minden lehetséges munkarend és finanszírozási forma figyelembevételével. A 15 legnépszerűbb szak között szerepelnek az óvodapedagógus és az osztatlan tanári képzések. Az óvodapedagógus szak mutatóinak számításánál nem vettük figyelembe a nemzetiségi óvodapedagógus szakon végzettek adatait. Az osztatlan tanári szak esetében – a 2013-as szakindítás miatt – nem áll rendelkezésünkre kimeneti adat, így kihagytuk az elemzésekből.

Az adatok forrása az Oktatási Hivatal DPR – Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2016 kutatási adatbázisa, mely a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) tanulmányi és szociodemográfiai, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), a Diákhitel Központ Zrt. (DHK), az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság (ONYF), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyilvántartásai munkaerőpiaci adatainak egyénsoros összekapcsolása révén jött létre. Az anonimizált adatállományban a 2011/2012-es és a 2013/2014-es tanévben végbizonyítványt szerzettek munkaerőpiaci és továbbtanulási adatai szerepelnek.

Módszertani háttér

Az átlagos havi bruttó összjövedelem, valamint a felsőfokú végzettséghez kötött munkakörökben dolgozók aránya a 2015. májusi adatok alapján csak a foglalkoztatottak körén belül került kiszámításra. A havi bruttó jövedelem mutatója az egyén munkaviszonyaiból és vállalkozói tevékenységéből befolyt, NAV felé bejelentett jövedelmeket összegzi. A kiugró értékek korrigálása érdekében töröltük a legmagasabb és a legalacsonyabb kereseteket (azok alsó és felső egy százalékát). A felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozók aránya mutató arra vonatkozik, hogy a vizsgált csoportok végzettjeinek hány százaléka végez diplomát igénylő munkát. Azokat a foglalkozásokat tekintettük felsőfokú végzettséget igénylőnek, melyek FEOR-kódja a 0-3 értékek valamelyikével kezdődik. A mesterszakon továbbtanulók aránya az abszolutórium megszerzése után tanulmányaikat mesterképzésben folytatók arányát mutatja (legkésőbb a 2014/2015-ös tanév második félévével bezárólag; a végzést, vagyis az abszolutórium megszerzését követő egy, illetve három éven belül). Ez csak az alapképzésről kikerülők esetében értelmezett adat, az osztatlan mesterképzések esetén nem közöljük. (Az adatok eredeti forrása: a FIR 2016. májusi állapota.)

Az adatok értelmezéséhez

Az intézményi kibocsátás összevetésekor figyelembe kell venni, hogy a felsőoktatási intézmények hallgatói összetétele már a bemenetkor is rendkívül nagy különbségeket mutat, ráadásul a végzettek a regionális egyenlőtlenségek miatt nem ugyanazzal a munkaerőpiaci környezettel találják szembe magukat felsőfokú tanulmányaik végeztével. Az összevetés szakonként történt, azonban az ezen belül eltérő szakstruktúrák, a képzési szintek és a munkarendek szerinti eltérő megoszlások szintén közrejátszhatnak a munkaerőpiaci sikeresség alakulásában. Mindezekből következik, hogy a legnépszerűbb 15 szak intézményenkénti kimeneti mutatóiból rangsor nem képezhető.

Adatkezelési útmutató

Azokat a felsőoktatási intézményeket és településeket tüntettük fel, ahonnan a két vizsgált tanévben végzett hallgatók kikerültek. (Az adatok eredeti forrása: a FIR 2016. májusi állapota.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az intézményi megnevezések a 2016. májusi állapotnak felelnek meg, az azóta bekövetkezett intézményi és kari változásokat lábjegyzetekben jelezzük. A táblázatokban nem szereplő intézmények és karok elnevezéseit megjegyzések formájában közöljük. A külföldi egyetemek FIR-ben szereplő képzései nem szerepelnek az adattáblákban.

Közlési limitnek a 30-nál több végzett hallgatót kibocsátó intézményeket, valamint a 10-nél nagyobb esetszámot tekintettük. Az ezt el nem érő adatokat nem jelenítettük meg, azonban az összátlagokba beleszámítottak a kiszűrt karok adatai is (ez a kis elemszám miatt nem okozott számottevő torzítást).

A táblázatokban a „nincs adat” (n. a.) megjelölés jelzi, ha az adott mutató esetében az aggregált esetszám nem érte el a közlési határt. A kimeneti mutatók közül minden esetben csak a szakkal kapcsolatban releváns mutatókat jelenítettük meg.

A táblázatok megtekintéséhez kattintson az alábbi linkekre:

mennyit_er_a_diplomad_01.jpg
mennyit_er_a_diplomad_02.jpg
mennyit_er_a_diplomad_03.jpg
mennyit_er_a_diplomad_04.jpg
mennyit_er_a_diplomad_05.jpg

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

Mi a csoda?

Petrás Máriával, Szalóki Ágival és a Vujicsics Együttessel várja a látogatókat Budapest talán legizgalmasabb húsvéti eseménye a Várkert Bazárban.

Barokk oratórium rockos hangzással

Országos turnéra indul a tavaly áprilisban bemutatott Messiás.ma, az első állomás Pécs lesz. Händel Messiás című oratóriumát Várkonyi Mátyás gondolta újra.

Lemezbemutató Tompos Kátyával

Népdalokat, slágereket és komolyzenét is feldolgoz az InFusion Trio, amely lemezbemutató koncertet tart április 1-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Miért van ennyi arab orvos Magyarországon?

Öt év alatt megkétszereződött a nálunk praktizáló külföldi orvosok száma. Kivételes karriereket futnak be arab gyógyítók – de hogyan lett „kiadó” osztályvezetői állások egész sora, holott az orvosok tíz éve még tolakodtak értük? Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.

Mennyire üthetik meg a Fideszt a Semjén- és Kósa-ügyek?

A Fidesz-politikusok ügyeivel kapcsolatos válaszok hiánya miatt elégedetlen híveket akarta lecsendesíteni, vagy revánsot jelentett be Orbán Viktor? Ez a kérdés, amióta a kormányfő március 15-én „erkölcsi, politikai és jogi elégtételről” beszélt. Válaszok a csütörtöki Heti Válaszban.

Ágh István 80 éves: „Nem lettem a népi baloldal költője”

„Amit végeznem kellett, elvégeztem, / elmegyek én is, mert az idő lejárt” – írja Őszvégi képletek című szonettciklusában a 80 éves Ágh István költő, aki életkorát meghazudtoló frissességgel figyeli a világot. Nagyinterjúnk a friss Heti Válaszban.

Végleg megszabadítják az autóktól a Normafát!

A Hotel Olimpia most kezdődő bontásának elsődleges értelme az, hogy lehetővé válik a hegygerinc forgalommentesítése. A Normafa rehabilitációja igazi bezzeg-projekt: a mindent agyonbetonozó nagyberuházások korszakában üdítő kivétel. Részletes háttér a friss Heti Válaszban.

Egri csillagok a Nemzetiben: spirituális diadal, aktuálpolitika nélkül

A legnépszerűbb magyar regényt állította színpadra a Nemzeti Színház élére újabb öt évre kinevezett Vidnyánszky Attila. Az Egri csillagok a kampányidőszak ellenére sem lett politikai hálaadás, hanem az, aminek Gárdonyi megírta: nagyszabású hősének. Március 9-én mutatták be, de az idei évadra már alig kaphatók jegyek.